Services

rinkos vertės nustatymas, transporto priemonės vertinimas, automobilių vertinimas, automobilio vertės nustatymas, auto vertinimas, kilnojamo turto vertinimas, nekilnojamo turto vertinimas

UAB “Verlita” currently provides movable and immovable property valuation services.

Valuation of movable property

Movable property – property that can be moved from one place to another without changing its contents, substantially reducing its value or without significant damage to its purpose, unless the law stipulates otherwise.
The main field of activity of UAB “Verlita”, evaluation of vehicles.

determination of market value;
assessment of damage after a car accident, vandalism, natural disasters, activities of third parties;
determination of the value (residual value) of the damaged vehicle;
evaluation of the vehicle for the purpose of obtaining compensation;
valuation of the vehicle when the decisions of the court or mortgage judge are executed regarding asset recovery or fair compensation;
valuation of the vehicle when it is pledged, guaranteed or guaranteed;
determination of loss of marketable value due to repair.
customs assessment.
and in other cases.

We also value construction machinery, agricultural machinery, household equipment, various equipment and other long-term and short-term movable assets.

Vehicle inspection history in the Audatex program

Vehicle inspection history in Audatex program AudaHistoryInternational

Cargo assessment

Assessment of cargo in case of damage
Determination of cargo damage

Valuation of movable property

Assessment of construction equipment
Evaluation of production lines
Evaluation of machine tools
Evaluation of production equipment

Contact us

rinkos vertės nustatymas, transporto priemonės vertinimas, automobilių vertinimas, automobilio vertės nustatymas, auto vertinimas, kilnojamo turto vertinimas, nekilnojamo turto vertinimas

 

rinkos vertės nustatymas, transporto priemonės vertinimas, automobilių vertinimas, automobilio vertės nustatymas, auto vertinimas, kilnojamo turto vertinimas, nekilnojamo turto vertinimas

UAB “Verlita” šiuo metu teikia kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimo paslaugas.

Kilnojamo turto vertinimas

Kilnojamasis turtas – turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo turinio, iš esmės nesumažinus jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
Pagrindinė UAB „Verlita“ veiklos sritis, transporto priemonių vertinimas.

 • rinkos vertės nustatymas;
 • žalos vertinimas po autoįvykio, vandalizmo, stichinių nelaimių, trečiūjų asmenų veiklos;
 • apgadintos transporto priemonės vertės (likutinės vertės) nustatymas;
 • transporto priemonės vertinimas kompensacijos gavimo tikslu;
 • transporto priemonės vertinimas kai vykdomi teismo, hipotekos teisėjo nutarimai dėl turto išieškojimo ar teisingo atlyginimo;
 • transporto priemonės vertinimas, kai ji įkeičiama, ja laiduojama ar garantuojama;
 • prekinės vertės netekimo dėl remonto nustatymas.
 • muitinio apmokestinimo vertinimas.
 • bei kitais atvejais.

Taip pat vertiname statybinę techniką, žemės ūkio techniką, buitinę įrangą, įvairius įrengimus ir kitą ilgalaikį bei trumpalaikį kilnojamąjį turtą.

Automobilio patikros istorija Audatex programoje

Automobilio patikros istorija Audatex programoje AudaHistoryInternational


Nekilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamojo turto vertinimas – vertinimo sritis apima visą nekilnojamąjį turtą. UAB „Verlita“ teikia šias paslaugas:

 • Gyvenamųjų namų, bei butų vertinimas.
 • Žemės sklypų, taip pat ir miškų vertinimas.
 • Komercinės paskirties objektų vertinimas.
 • Inžinerinių tinklų vertinimas.
 • Kito nekilnojamojo turto vertinimas.

Krovinių vertinimas

 • Krovinių vertinimas žalos atveju
 • Žalos kroviniui nustatymas

Kilnojamojo turto vertinimas

 • Statybinės technikos vertinimas
 • Gamybos linijų vertinimas
 • Staklių vertinimas
 • Gamybinės įrangos vertinimas

Susisiekite su mumis

rinkos vertės nustatymas, transporto priemonės vertinimas, automobilių vertinimas, automobilio vertės nustatymas, auto vertinimas, kilnojamo turto vertinimas, nekilnojamo turto vertinimas